Publikacje

Publikacje związane z projektem:

  • Drozdowicz Jędrzej: The Open-Source Framework for 3D Synthetic Aperture Radar Simulation, in IEEE Access, vol. 9, pp. 39518-39529, 2021, DOI:10.1109/ACCESS.2021.3064396
  • Drozdowicz Jędrzej, Wielgo Maciej, Bączyk Marcin Kamil: Generalized SL0 Algorithm for 3D Circular SAR Imaging, w: Proc. MIKON 2018, 2018, Fundacja Mikrofal i Radiolokacji MIKON, ISBN 978-83-949421-0-6, ss. 265-266, DOI:10.23919/MIKON.2018.8405195
  • Drozdowicz Jędrzej, Samczyński Piotr Jerzy, Bączyk Marcin Kamil: Three-dimensional imaging of a rotating airborne target using bistatic inverse synthetic aperture radar, w: Proc. 2017 Signal Processing Symposium, 2017, ISBN 978-1-5090-6755-8, ss. 1-5, DOI:10.1109/SPS.2017.8053643

Pełna lista publikacji kierownika projektu dostępna jest w Bazie Wiedzy PW