Symulator

Trójwymiarowy Symulator Radaru z Syntetyczną Aperturą

Strona w przygotowaniu. Symulator jest dostępny pod adresem: https://github.com/JDrozdowicz/3dsar-sim

Artykuł na temat symulatora:

Drozdowicz Jędrzej: The Open-Source Framework for 3D Synthetic Aperture Radar Simulation, in IEEE Access, vol. 9, pp. 39518-39529, 2021, DOI:10.1109/ACCESS.2021.3064396