Dalsze prace

Wyniki uzyskane w projekcie stanowią punkt wyjścia do dalszych prac. Główne kierunki to:

– Eksperymenty z wykorzystaniem stanowiska laboratoryjnego oraz platformy latającej (wielowirnikowca) – prace w toku

– Rozwinięcie opracowanej metody na zobrazowania pasywne (bistatyczne) – prace zaplanowane do realizacji

– Opracowanie metody i demonstratora obrazującej platformy latającej, która będzie modyfikować trajektorię lotu w miarę obrazowania – prace zaproponowane